U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
Privacybeleid
Privacybeleid Stichting TheaterRijk

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hanteert TheaterRijk de volgende uitgangspunten t.a.v. privacy en gebruik van persoonsgegevens:

Welke persoonsgegevens worden vastgelegd?
Wij leggen de volgende persoonsgegevens van u vast:
  • Naam
  • Adres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats)
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum 
  • Email-adres
  • IBANnummer
De vastlegging geschiedt digitaal in beveiligde Excelbestanden. De gegevens worden door de
penningmeester en secretaris bewaard gedurende de looptijd van het cursusjaar (Musicalgroep
Jongeren ieder seizoen van januari tot januari, Musicalgroep Jeugd en Volwassenen ieder
seizoen van juli tot juli, Theaterweek ieder seizoen van mei tot augustus) en daarna verwijderd.

Welke beeld- en geluidopnames worden vastgelegd?

Er worden regelmatig foto’s van specifieke groepen of individuen binnen de verschillende
groepen van stichting TheaterRijk gemaakt en gearchiveerd. In voorkomende gevallen worden
er ook filmopnames of geluidsopnames gemaakt. 

Waarom worden de persoonsgegevens vastgelegd?

De persoonsgegevens worden vastgelegd ter bevestiging van het lidmaatschap, ten behoeve
van de financiële administratie en deelname aan activiteiten. Naam, adres, telefoonnummer,
geboortedatum en email-adres worden uitsluitend op een castlijst (ter verspreiding onder leden
van een specifieke groep van stichting TheaterRijk) opgenomen indien hiertoe schriftelijke
toestemming is verleend.

Waarom worden beeld- en geluidopnames vastgelegd?

De foto’s, films en geluidopnames worden vastgelegd ten behoeve van PR-activiteiten. Daarbij
moet o.a. gedacht worden aan gebruik van het materiaal in posters, flyers, persberichten,
website en facebook.
In het kader van informatieverstrekking over ‘wie, wie is’ kunnen worden de foto’s van leden van
het creatief team geplaatst op de website.

Recht tot inzage en aanpassing

U hebt het recht om de betreffende gegevens op elk moment in te zien en te (laten) aanpassen.
Om uw gegevens te (laten) aanpassen kunt u contact opnemen met de secretaris.

Toestemming

De AVG regelt dat u toestemming moet verlenen voor het gebruik door het bestuur dan wel
daartoe bevoegde commissies van bovengenoemde persoonsgegevens en het beeld- en
geluidsmateriaal. Deze toestemming verleent u per theaterseizoen met het ondertekenen van
het aanmeldformulier en de algemene voorwaarden.

Rijen, 25 mei 2018


Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?